top of page

CONELOG® връзка имплант-надстройка

Геометрията на връзката CONELOG® имплант-надстройка, позволява интегриране и превключване на платформата, осигурявайки отлична тактилна обратна връзка.Трите кама се плъзгат забележимо в жлебовете на импланта. За оптимално позициониране на надстройката, имплантът трябва да бъде подравнен в костта, така че един от трите кама да сочи във вестибуларната посока. Проста, лесна и безопасна ориентация в надлъжна посока. Прецизна конична връзка, която минимизира микро-движенията, демонстрирайки превъзходна стабилност в сравнение с други конични връзки.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Още продукти

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС

bottom of page