top of page

CAMLOG®

Швейцарското качество и традиции, утвърдени и на българския пазар за импланти! Имплантите CAMLOG са предпочитани в световен мащаб, с 25 годишна успешна история, дължаща се на оптималните им цени и отлични резултати.

Предимства

 • Изградени от титан клас 4 (99%) с патентовано Promote plus покритие.

 • Интегрирана “platform switching”

 • Апикална конична форма, осигуряваща висока първична стабилност.

 • Минимизирани микродвижения

 • Подходящи и за мека кост D3 и D4

 • Прецизно вземане на отпечатъци, без вертикално изместване

Индикации

 • Незабавно имплантиране

 • Незабавно възстановяване

 • Незабавно натоварване

 • Синус лифт

КЪМ ПРОДУКТИТЕ

Предните позиции на компанията, успешно разкриват богат опит в областта на науката и научните изследвания и висок стандарт на качество – пословична швейцарска прецизност и обслужване, които директно кореспондират с нуждите на клиентите.

За CAMLOG®

Предните позиции на компанията, успешно разкриват богат опит в областта на науката и научните изследвания и висок стандарт на качество – пословична швейцарска прецизност и обслужване, които директно кореспондират с нуждите на клиентите.

ЗА CAMLOG®

КЪМ ПРОДУКТИТЕ

Предимства

 • Изградени от титан клас 4 (99%) с патентовано Promote plus покритие.

 • Интегрирана “platform switching”

 • Апикална конична форма, осигуряваща висока първична стабилност.

 • Минимизирани микродвижения

 • Подходящи и за мека кост D3 и D4

 • Прецизно вземане на отпечатъци, без вертикално изместване

 • Незабавно имплантиране

 • Незабавно възстановяване

 • Незабавно натоварване

 • Синус лифт

Индикации

1. CONELOG® връзка имплант-надстройка

Геометрията на връзката CONELOG® имплант-надстройка, позволява интегриране и превключване на платформата, осигурявайки отлична тактилна обратна връзка.Трите кама се плъзгат забележимо в жлебовете на импланта. За оптимално позициониране на надстройката, имплантът трябва да бъде подравнен в костта, така че един от трите кама да сочи във вестибуларната посока. Проста, лесна и безопасна ориентация в надлъжна посока. Прецизна конична връзка, която минимизира микро-движенията, демонстрирайки превъзходна стабилност в сравнение с други конични връзки.

2. Promote® Plus Surface

Имплантите CONELOG® са продукти клас 4 (99% титан) и се предлагат с абразивно обработена, киселинно-ецвана повърхност Promote®. Повърхността на импланта се основава на текущи научни познания и подпомага бързата остеоинтеграция.

Системата CONELOG® предлага интегрирана Platform switching, което означава че рамото на импланта не е покрито от заздравяващите шапки и надстройките. Използва се с цел поддържане на твърдите и меки тъкани в периимплантната естетична област. Разстоянието между имплант-надстройката и алвеоларния гребен се увеличава, и по този начин намалява ефекта от възпалителна клетъчна инфилтрация със съпътстваща костна резорбция.

3. Platform switching

CONELOG®PROGRESSIVE LINE

Геометрията на импланта е последователно проектирана със самонарезен винт и конусовидна апикална област, която позволява изразена първична стабилност дори в мека кост (D3; D4). Имплантите CONELOG® PROGRESSIVE-LINE се предлагат с абразивно обработена, ецвана с киселина Promote® повърхност, която се простира върху цялото тяло на импланта. Връзка имплант-надстройка с интегрирано превключване на платформа.

Диаметри:

3,3 mm  3,8 mm   4,3 mm   5,0 mm

Дължина на
импланта:

 • 7 mm

 • 9 mm 

 • 11 mm

 • 13 mm

 • 16 mm

CONELOG®SCREW LINE

Имплантите CONELOG® SCREW-LINE се отличават с висока прецизност и леко конична форма Позволяват лесно поставяне чрез самоцентриране с непрекъснат костен контакт за постигане на солидна първична стабилност. Закръгляването на апикалната геометрия осигурява нежно поставяне на имплантите CONELOG® SCREW-LINE в костта, близо и до максиларния синус.

Диаметри:

3,3 mm  3,8 mm   4,3 mm   5,0 mm

Дължина на
импланта:

 • 7 mm

 • 9 mm 

 • 11 mm

 • 13 mm

 • 16 mm

 • 7 mm

 • 9 mm 

 • 11 mm

 • 13 mm

 • 16 mm

Дължина на
импланта:

3,3 mm  3,8 mm   4,3 mm   5,0 mm

Диаметри:

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС

bottom of page