top of page

GUIDE SYSTEM CAMLOG®

Имплантирането чрез хирургични водачи може да се извърши лесно и прецизно с компонентите на Guide System. В зависимост от използвания софтуер, физиологичните структури, както и планираното възстановяване могат да бъдат взети предвид при планирането на точната позиция и размер на CONELOG®PROGRESSIVE-LINE  импланта. С възможност за имплантиране на импланти с размер: 3,3mm ; 3,8mm и 4,3mm и 5mm

Guide System

Guiding Sleeve, с размери:

5mm

4,3mm

3,8mm

3,3mm

Хирургичен сет Progressive Line Guide System

Инструменти за Guide Surgery

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС

bottom of page